Allmänna Villkor

1. ALLMÄNT

1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.justhype.se, Avtal ingås mellan dig och HYPEDAY AB, organisationsnummer 559149-4280 (”HYPEDAY”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om HYPEDAY framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2
HYPEDAY följer regler och föreskrifter för distanshandel.

1.3
För att handla hos oss behöver du vara 18 år. Från 16 år får du handla hos oss om du handlar tillsammans med eller med godkännande av målsman. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av varor. Alla försök till bedrägerier polisanmäls. Vi förbehåller oss rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks. 

1.4
HYPEDAY reserverar sig för eventuella tryckfel i texter på denna webbsida. Vi ger ingen garanti att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Vi strävar dock alltid efter att återge en så liknande bild som möjligt av produkten. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer HYPEDAY naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan HYPEDAY fortsätter med beställningen. 

1.5
En orderbekräftelse skickas ut via mail när du slutfört din beställning. Där finner du uppgifter om vad du köpt med priser, fraktkostnad. Om något är fel med beställningen, kontakta oss snarast på hello@justhype.se.


2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1
För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt HYPEDAY:s Integritetspolicy, se här

2.2
Ett avtal om köp ingås först när HYPEDAY bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från HYPEDAY via den e-mail du angett. HYPEDAY uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse vid eventuella frågor och behov att kontakta HYPEDAY:s kundtjänst. 

3. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

3.1
Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

3.2
Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. Läs mer om våra betalsätt och rabatter här. HYPEDAY har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av HYPEDAY. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan HYPEDAY eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. HYPEDAY förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

● Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.

● Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

Tillsammans med Bambora Group AB, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm, erbjuder vi kortbetalning via Mastercard och Visa. Inga extra avgifter tillkommer och pengarna dras direkt vid köp.

4. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

HYPEDAY kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av HYPEDAY i samband med kampanjen. HYPEDAY förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

5. LEVERANS OCH TRANSPORT

5.1
Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att HYPEDAY skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om HYPEDAY:s leverans av varor och villkor för leveransen finner du här.

5.2
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varan. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

5.3
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har HYPEDAY rätt att debitera dig en avgift på 150 kr

5.4
HypeDay ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid. När du hämtar ut ditt paket är det därför viktigt att kontrollera att detta inte är transportskadat. HypeDay rekommenderar att du anmäler en eventuell transportskada direkt på plats hos utlämningsombudet och därefter kontaktar HypeDay’s kundtjänst. Tänk på att behålla allt emballage och produktens förpackning vid en transportskada. Skulle du inte märka en skada på paketet för än du kommer hem bör du innan du öppnar paketet fota skadan på paketet och direkt kontakta HypeDay’s kundtjänst.

6. ÅNGERRÄTT

6.1
Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela HYPEDAY detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

6.2
Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a)
varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;

(b)
varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, kosmetiska produkter, badkläder, hårtorkar och liknande produkter, rakapparater och eltandborstar); eller

(c)
ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling.

6.3
I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

6.4
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till HYPEDAY på det sätt som anges här. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

6.5
Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till HYPEDAY. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till HYPEDAY enligt de metoder och anvisningar som anges på Sajten här.

6.6
Ibland kan HYPEDAY erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varuSajten på Sajten.

6.7
När Du ångrar ditt köp betalar HYPEDAY tillbaka det belopp som Du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Du valt något annat leveranssätt än den standardleverans som HYPEDAY erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har HYPEDAY rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

6.8
HYPEDAY betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum HYPEDAY tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. HYPEDAY får dock vänta med återbetalningen tills HYPEDAY tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

7.GARANTI OCH REKLAMATION

7.1
Vissa av HYPEDAY:s varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

7.2
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta HYPEDAY så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Sajten. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten.

7.3
HYPEDAY står för returfrakten för godkända reklamationer.

7.4
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer HYPEDAY att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. HYPEDAY strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att HYPEDAY mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. HYPEDAY förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer HYPEDAY riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

8.LÄNKAR

HYPEDAY kan länka till andra webbplatser som ligger utanför HYPEDAY:s kontroll, och webb-platser utanför HYPEDAY:s kontroll kan länka till Sajten. Även om HYPEDAY försöker säkerställa att HYPEDAY enbart länkar till webbplatser som delar HYPEDAY:s personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är HYPEDAY inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.

9.FORCE MAJEURE

HYPEDAY ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som HYPEDAY inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar HYPEDAY dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och HYPEDAY rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

10.ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

HYPEDAY förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att HYPEDAY har informerat dig om ändringarna. HYPEDAY rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

11.TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

11.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med HYPEDAY:s kundtjänst. 

11.2
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med HYPEDAY:s kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Vid eventuell tvist följer HYPEDAY beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

 

Missa inte!

Storleksguide

MENS / DROP ARMHOLE VEST

Storlek Bröst (OMKRETS) Längd
XS 42CM 70CM
S 45CM 71.5CM
M 48CM 73CM
L 51CM 74.5CM
XL 54CM 76CM
XXL 57CM 77.5CM

 

MENS / T-SHIRT

Storlek Bröst (OMKRETS) Längd
XS 44CM 70CM
S 47CM 72CM
M 50CM 74CM
L 53CM 76CM
XL 56CM 78CM
XXL 59CM 80CM

 

MENS / L/S T-SHIRT

Storlek Bröst (OMKRETS) Längd Längd ärmar
XS 44CM 70CM 61CM
S 47CM 72CM 62CM
M 50CM 74CM 63CM
L 53CM 76CM 64.5CM
XL 56CM 78CM 66CM
XXL 59CM 80CM 67.5CM

 

MENS / DISH BOTTOM T-SHIRT

Storlek Bröst Längd
XS 44CM 75CM
S 47CM 77CM
M 50CM 79CM
L 53CM 81CM
XL 56CM 83CM
XXL 59CM 85CM

 

MENS / PULL OVER HOODIE

Storlek Bröst Längd Längd ärmar inkl. manschett
XS 49CM 68CM 65CM
S 52CM 70CM 66CM
M 55CM 72CM 67CM
L 58CM 74CM 68CM
XL 61CM 76CM 68CM
XXL 64CM 78CM 70CM

 

MENS / CREW

Storlek Bröst Längd
XS 49CM 68CM
S 51CM 69CM
M 53CM 70CM
L 55CM 71CM
XL 57CM 72CM
XXL 59CM 73CM

 

MENS / ZIP THROUGH HOODIE

Storlek Bröst Längd
Längd ärmar inkl. manschett
XS 49CM 68CM 65CM
S 52CM 70CM 66CM
M 55CM 72CM 67CM
L 58CM 74CM 68CM
XL 61CM 76CM 68CM
XXL 64CM 78CM 70CM

 

MENS / SHORTS

Storlek Midjemått Längd
XS 30CM 43CM
S 32.5CM 44.5CM
M 35CM 46CM
L 37.5CM 47.5CM
XL 40CM 49CM
XXL 42.5CM 50.5CM

 

MENS / SHORT SHORTS

Storlek Midjemått Längd
XS 35CM 24CM
S 38CM 26CM
M 41CM 28CM
L 44CM 31CM
XL 47CM 34CM
XXL 50CM 37CM

 

MENS / JOGGERS

Storlek Midjemått Benlängd (innersöm)
XS 34CM 73CM
S 36.5CM 73CM
M 39CM 73CM
L 41.5CM 73CM
XL 44CM 73CM
XXL 46.5CM 73CM

 

WOMEN'S / CROP CREW

Storlek Byst Längd
XS 48.5CM 45CM
S 51CM 46CM
M 53.5CM 47CM
L 56CM 48CM
XL 58.5CM 49CM

 

WOMEN'S / T-SHIRT DRESS

Storlek Byst Längd
XS 45.5CM 83.5CM
S 48CM 84.5CM
M 50.5CM 85.5CM
L 53CM 86.5CM
XL 55.5CM 87.5CM

 

WOMEN'S / CREW

Storlek Byst Längd
XS 49.5CM 63CM
S 52CM 64CM
M 54.5CM 65CM
L 57CM 66CM
XL 59.5CM 67CM

 

WOMEN'S / T-SHIRT

Storlek Byst Längd
XS 44.5CM 68CM
S 47CM 69CM
M 49.5CM 70CM
L 52CM 71CM
XL 54.5CM 72CM

 

WOMEN'S / BOMBER JACKET

Storlek Byst Längd
XS 48CM 69.5CM
S 51CM 70.5CM
M 54CM 70.5CM
L 57CM 73CM
XL 60CM 75.5CM

 

WOMEN'S / JOGGERS

Storlek Midjemått Benlängd (innersöm)
XS 34CM 73CM
S 36.5CM 73CM
M 39CM 73CM
L 41.5CM 73CM
XL 44CM 73CM

 

WOMEN'S / BYSTHÅLLARE

Storlek Byst Längd
XS 33.5CM 34CM
S 36CM 34.5CM
M 38.5CM 35CM
L 41CM 35.5CM
XL 43.5CM 36CM

 

WOMEN'S / PE SHORTS

Storlek Midjemått Längd
XS 33CM 23CM
S 35.5CM 24CM
M 38.5CM 25CM
L 41CM 26CM
XL 43.5CM 27CM

 

WOMEN'S / CROP T-SHIRT

Storlek Byst Längd
XS 43.5CM 47CM
S 46CM 48CM
M 48.5CM 489CM
L 51CM 50CM
XL 53.5CM 51CM